Deco

1 t/m 7 juni: de Week van de Jonge Mantelzorger

Eén op de vier kinderen en jongeren tussen de 4 en 24 jaar heeft thuis te maken met zorg, bijvoorbeeld voor een ouder, broer of zus die chronisch ziek is, een (verstandelijke) beperking heeft of een psychische aandoening. Doordat deze jonge mantelzorgers op jonge leeftijd al te maken krijgen met zorgtaken, worden zij beperkt in hun eigen ontwikkeling en groei, wat negatieve effecten kan hebben zoals chronische stress, verminderde schoolprestaties of studievertraging. De huidige onzekere coronaperiode kan leiden tot extra belasting van de jonge mantelzorgers. Daarom is het belangrijk dat er extra aandacht is voor deze doelgroep. Nu, en in de toekomst.

De jonge mantelzorgers uit de Klankbordgroep JMZ Pro hebben een aantal tips voor deze lastige periode onder elkaar gezet. Deze tips voor jonge mantelzorgers en meer informatie voor deze doelgroep zijn te vinden op de website: www.coronaenjmz.nl

1-7 juni: De Week van de Jonge Mantelzorger

Hoewel één op de vier kinderen en jongeren tot de groep jonge mantelzorgers behoort, beseffen de jonge mantelzorgers en hun omgeving lang niet altijd dat zij tot die doelgroep behoren. Om meer begrip, herkenning en erkenning te creëren is de Week van de Jonge Mantelzorger in het leven geroepen. Tijdens deze week worden er landelijk diverse activiteiten georganiseerd om extra aandacht te besteden aan de jonge mantelzorgers. Online games, videogesprekken en leuke cadeautjes zijn een greep uit de activiteiten. Iedereen met jonge mantelzorgers in de omgeving kan een steentje bijdragen door extra aandacht te besteden aan deze jongeren. Een recent overzicht van de activiteiten die worden georganiseerd, is te vinden op: www.jmzpro.nl/activiteiten.

De Week van de Jonge Mantelzorger gaat op 1 juni van start. Deze dag lanceert de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg een nieuwe bewustwordingsvideo: Jonge mantelzorgers in deze tijd. Bekijk de video via: bit.ly/2AWduZI. Maandag 1 juni om 10.00 uur wordt deze video op zoveel mogelijk platforms gelanceerd. 

Daarnaast lanceert het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 1 juni de campagne ‘Deel je zorg’. Maar wat houdt dat in? Eric Corton gaat in gesprek met o.a. Minister Hugo de Jonge, 3FM DJ Frank van der Lende en vlogger Brahim Lakhal. Kijk mee op: https://youtu.be/KsZLMaj-lcA

Vier jonge mantelzorgers gaan onder leiding van Eric Corton in gesprek met minister Hugo de Jonge. Het gesprek gaat over hoe het is om op jonge leeftijd mantelzorger te zijn. We horen persoonlijke verhalen. Belangrijke vraag is: hoe deel jij je zorg met anderen? Met medewerking van 3FM DJ Frank van der Lende, die zelf ook op jonge leeftijd opgegroeid is met zorg voor een naaste, en vlogger Brahim Lakhal. Met deze campagne wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport jonge mantelzorgers aanmoedigen over hun zorg te praten of gebruik te maken van hulp.

Landelijke samenwerking

Om ook naast de Week van de Jonge Mantelzorger landelijk meer aandacht en een betere ondersteuning voor jonge mantelzorgers, gezinnen en professionals te realiseren, is er een Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg opgericht. Door landelijke (kennis)instituten, lokale en regionale stichtingen en (voormalig) jonge mantelzorgers met elkaar te verbinden, wordt kennisdeling tussen professionals en jonge mantelzorgers gestimuleerd. Alle kennis en expertise over het signaleren en ondersteunen van jonge mantelzorgers wordt zo op een centrale manier gebundeld en verspreid over het land. Zo kunnen jonge mantelzorgers in de toekomst eerder opgemerkt worden, informatie ontvangen en zo nodig de juiste ondersteuning en hulp krijgen.

Op 2 juni wordt deze Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg officieel gelanceerd via de website: https://www.jmzpro.nl/de-alliantie/ en sociale media. 

Betrokken partijen

Sinds 1 januari 2020 zijn de volgende organisaties betrokken bij de Alliantie: JMZ Pro, MantelzorgNL, Vilans, Movisie, Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Trimbos-instituut, Stichting Informele Zorg Twente, Vanzelfsprekend!?, Brussen Erbij Beweging (BEB) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer informatie?

Kijk op https://www.jmzpro.nl/de-alliantie

Meer nieuws