Privacyverklaring

Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle projecten, activiteiten en diensten die door Caleidoscoop worden uitgevoerd en/of ondersteund en is daarmee ook van toepassing op onderdelen van Caleidoscoop als:

Jongerencentrum Casa, Klussendienst Graag Gedaan, het Vrijwilligers Servicepunt Heerenveen, HartvoorHeerenveen, Leerbedrijf Caleidoscoop etc. Een volledig overzicht van de betreffende onderdelen en projecten is opvraagbaar via info@caleidoscoopheerenveen.nl.

Ben je vrijwilliger bij of neem je deel aan activiteiten waarbij Caleidoscoop is betrokken, maar niet de eindverantwoordelijke is, dan verwijzen wij naar de privacyverklaring van de verantwoordelijke organisatie

Doeleinden

Om onze ondersteuning zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de vraag van de bewoners en vrijwilligers, verwerken wij persoonsgegevens. Met ‘persoonsgegevens’, of alleen ‘gegevens’, bedoelen we in dit privacy-beleid de gegevens die Caleidoscoop over jou als persoon verzamelt en/of beheert.

We hebben deze verdeeld in een aantal categorieën: Vrijwilligers, Deelname aan activiteiten, Jeugd & Jongeren, Hulp vragen, Maatschappelijk betrokken ondernemen en Leerbedrijf/stagiair(e)s

Vrijwilliger

Ons doel is om vrijwilligers zo goed mogelijk te kunnen koppelen aan openstaande vacatures en hulpvragen en/of het deelnemen aan vrijwilligerstrainingen. Ook willen wij je hiervan graag op de hoogte houden bijvoorbeeld via e-mail.

Dit betekent dat wij, samen met jou, een portfolio opstellen in onze vrijwilligersdatabase waarin we o.a. de volgende gegevens verwerken:

 • NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mail adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt tijdens het aanmaken van een portfol
 • Persoonlijke gegevens of bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding van vrijwilligers
 • Bij inzet voor bepaalde projecten kan worden verzocht om een VOG

Deelname aan activiteiten

Bij deelname aan een van de vele activiteiten die worden ondersteund of georganiseerd door Caleidoscoop, vaak in samenwerking met bewoners, vrijwilligers en/of andere organisaties, worden, bijvoorbeeld t.b.v. deelnemerslijsten, de volgende gegevens verwerkt:

 • NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mail adres, geboortedatum/leeftijd
 • Persoonlijke gegevens of bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede, veilige begeleiding van de activiteit
 • Telefoonnummer of e-mail adres van derden in geval van nood

Jeugd & Jongeren

Caleidoscoop ondersteunt en begeleidt diverse activiteiten voor kinderen en jongeren die woonachtig zijn in de gemeente Heerenveen, bijvoorbeeld:
Jongerencentrum Casa, Huiskamerprojecten en de Zomerspelweek. Hiervoor worden indien nodig, o.a. de volgende gegevens verwerkt:

 • NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mail adres van het kind/de jongere en/of de (wettelijk) vertegenwoordiger
 • Leeftijd van het kind/de jongere
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt ten behoeve van deelname aan een van de activiteiten
 • Persoonlijke gegevens of bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding van de jeugd en jongeren
 • Telefoonnummer of e-mail adres van derden in geval van nood

Het is in sommige gevallen ook noodzakelijk om te beschikken over bijzondere (medische) persoonsgegevens. Je kunt hierbij denken aan kinderen met een bepaalde allergie die deelnemen aan de zomerspelweek.

Indien het deelnemende kind/jongere, jonger is dan zestien jaar, of onder curatele is gesteld of er sprake is van mentorschap, is voor verwerking van persoonsgegevens, toestemming van de (wettelijk) vertegenwoordiger vereist (in de leeftijdscategorie 12 tot 16 jaar naast toestemming van de jongere zelf).

Alle gegeven toestemmingen kunnen zonder opgave van redenen altijd worden ingetrokken.

Hulp vragen

Caleidoscoop begeleidt bewoners initiatieven te nemen op het gebied van leefbaarheid maar helpt ook individuele bewoners specifiek hun eigen (financiële)leefomgeving te verbeteren. Afhankelijk van de hulpvraag worden specifiek voor dat doel gegevens verwerkt. Dit kunnen zijn:

 • NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mail adres, geboortedatum
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt ten behoeve van de hulpvraag
 • Persoonlijke gegevens of bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding en/of ondersteuning bij het oplossen van de hulpvraag

Het is in sommige gevallen ook noodzakelijk om te beschikken over bijzondere (medische) persoonsgegevens. Je kunt hierbij denken aan kinderen met een bepaalde allergie die deelnemen aan de zomerspelweek.

Indien het deelnemende kind/jongere, jonger is dan zestien jaar, of onder curatele is gesteld of er sprake is van mentorschap, is voor verwerking van persoonsgegevens, toestemming van de (wettelijk) vertegenwoordiger vereist (in de leeftijdscategorie 12 tot 16 jaar naast toestemming van de jongere zelf).

Alle gegeven toestemmingen kunnen zonder opgave van redenen altijd worden ingetrokken.

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Via het zakelijk platform HartvoorHeerenveen bemiddelt Caleidoscoop tussen vraag en aanbod op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen. Om vraag en aanbod goed op elkaar af te kunnen stemmen en de betrokken organisaties hierover te informeren worden o.a. de volgende zakelijke gegevens erwerkt:

 • Naam en adres en omschrijving van de organisatie
 • Contactpersoon en functie
 • Zakelijk e-mailadres en telefoonnummer

Leerbedrijf/stagiair(e)s

In februari 2017 is Caleidoscoop – naast de reguliere stages – gestart met de pilot ‘het ontwikkelen van een leerbedrijf,’ waarmee we studenten de kans bieden om ‘te proeven’ aan het werken in de praktijk. Voor een goede begeleiding van studenten en stagiair(e)s registeren wij gegevens zoals:

 • NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mail adres
 • Leeftijd
 • VOG
 • Gegevens m.b.t. de studie als: niveau en studierichting
 • Overige persoonlijke gegevens of bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding van de studenten en stagiair(e)s met betrekking tot gezondheid en welzijn

Gebruik van gegevens

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt en waar nodig zullen wij je expliciet om toestemming vragen. Indien het deelnemende kind/jongere, jonger is dan zestien jaar, of onder curatele is gesteld of er sprake is van mentorschap, is voor verwerking van persoonsgegevens, toestemming van de (wettelijk) vertegenwoordiger vereist (in de leeftijdscategorie 12 tot 16 jaar naast toestemming van de jongere zelf). Alle gegeven toestemmingen kunnen zonder opgave van redenen altijd worden ingetrokken.

Wanneer je een formulier op een van onze websites invult (hartvoorheerenveen.nl, vrijwilligersservicepuntheerenveen.nl of caleidoscoopheerenveen.nl), je aanmeldt voor (een van) onze nieuwsbrieven, bij ons een klacht indient of ons een e-mail stuurt, dan verwerken wij je gegevens alleen voor zover dit nodig is om je e-mail of vraag te behandelen, of beantwoorden, de klacht af te handelen of de nieuwsbrief toe te sturen.

Indien je, via, onder begeleiding van of op doorverwijzing van medewerkers of vrijwilligers van Caleidoscoop, gebruik maakt van de diensten of websites van één van onze samenwerkingspartners of de gemeente Heerenveen, WeHelpen.nl) of gebruik maakt van een van de website die Caleidoscoop in opdracht beheert, dan geldt het privacy-beleid van de betreffende organisatie. Caleidoscoop is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze organisaties.

Download Privacyverklaring

Caleidoscoop is een welzijnsorganisatie die meebeweegt met de maatschappij

Als welzijnsorganisatie zetten we ons in op het vergroten van de betrokkenheid in de verschillende buurten en wijken. We werken dagelijks aan het op- en uitbouwen van lokale netwerken om de sociale basis te versterken. Daarmee willen we eenzaamheid voorkomen, jongeren veilig laten opgroeien, vitaal ouder worden stimuleren en inspelen op de snel veranderende maatschappelijke uitdagingen.

Kom bij ons werken Over ons