Deco

Nieuwe wettelijke verplichtingen voor verenigingen en stichtingen

Verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de nieuwe wet WBTR, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Het is belangrijk hierop voorbereid te zijn. Het is wel wat werk om dit goed te doen. In de nieuwe wet zit een uitbreiding van de aansprakelijkheid van bestuursleden. De wet gaat echter vooral over de kwaliteit van besturen en raakt daarmee de volledige organisatie.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt: ‘Het wetsvoorstel geeft vorm aan een professionaliseringsslag bij verenigingen en stichtingen. De noodzaak hiervan is gebleken na een aantal incidenten.’ Met incidenten bedoelt men financiële problemen, zelfverrijking van bestuurders, fraude en diefstal. 
De reikwijdte van de wet is veel groter dan alleen het aanpassen van statuten. Dat is echt onvoldoende. De wet stuurt op het vastleggen van basisregels voor bestuur en toezicht. De rol van het toezicht wijkt duidelijk af van de verplichtingen voor verenigingen tot nu toe.

Om het verenigingen en stichtingen gemakkelijk te maken om aan de wet te voldoen, heeft een aantal verenigingen samengewerkt. Wij hebben ons als partner aangesloten bij dat collectief zodat jullie ook gebruik kunnen maken van dat voorwerk en een korting van 50% kunnen krijgen. Je gebruikt daarvoor de kortingscode caleidoscoopwbtr.

Alles informatie is te vinden op: www.wbtr.nl .

Meer nieuws